image 3 Best Moves For A Flat Stomach - Mia Liana

SAPS Ibu Bapa ok? berikut adalah laman semak keputusan peperiksaan online SAPS Ibu Bapa yang rasmi oleh KPM

Thursday, 24 August 2017

# Health

3 Best Moves For A Flat Stomach
1. Stair step
2. Towel runs
3. Leg circles


** simple exercises at home...


2 comments: