image Restorative Yoga Poses To Balance Your Hormones - Mia Liana

SAPS Ibu Bapa ok? berikut adalah laman semak keputusan peperiksaan online SAPS Ibu Bapa yang rasmi oleh KPM

Sunday, 15 April 2018

# Health

Restorative Yoga Poses To Balance Your Hormones
01. Fish pose with back support

02. Leg up the wall with back support

03. Sphinx pose with elbow support

04. Forward fold with knee support

05. Savasana with knee support


** yoga time...


4 comments: