image 10 Minute HIIT Wall Workout - Mia Liana

SAPS Ibu Bapa ok? berikut adalah laman semak keputusan peperiksaan online SAPS Ibu Bapa yang rasmi oleh KPM

Tuesday, 19 June 2018

# Health

10 Minute HIIT Wall Workout
01. Wall sit

02. Leg curls

03. Booty bridge

04. Triceps push-up

05. Mountain climbers** exercise... workout...


5 comments: